Els moviments repetitius i les postures mantingudes, alteren les característiques dels nostres teixits corporals i poden arribar a modificar el patró de moviment o causar alteracions.
Una conscienciació corporal adequada i el bon control dels patrons de moviment ajudarà a prevenir al màxim possibles lesions futures i millorarà l’eficiència motriu: mecànica ventilatòria i la tolerància a la fatiga augmentant la resistència i disminuint el gast energètic davant un mateix moviment.
El fisioterapeuta, és el professional expert en el moviment: mitjançant una avaluació inicial, és capaç d’observar desordres i planejar un tractament que, juntament amb l’execució d’exercicis individualitzats, optimitzi i ajudi a millorar els patrons de moviment fent-los més funcionals.
CORE és una paraula anglesa que significa “nucli central”. S’utilitza per a referir-se a l’àrea que engloba la regió abdominal, el sol pèlvic i part baixa de l’esquena. Per entendre’ns, seria com la pròpia faixa abdominal natural.
És important remarcar, que tenir els rectes abdominals marcats, no és sinònim de salut. Els exercicis de CORE, lluny dels abdominals típics, són inicialment de baixa càrrega i van augmentant la càrrega adaptant-se a la progressió de cada persona, per aquest motiu es treballa en grups molt reduïts. Mitjançant la comprensió del correcte esquema corporal, s’aprèn a activar la musculatura abdominal més profunda encarregada de donar l’estabilitat necessària per a mantenir un bon control de la zona lumbo-pelvica.
Aquests exercicis tenen com a objectiu generar canvis en els patrons de moviment, reeducant i automatitzant els nous moviments. La particularitat d’aquests tipus d’exercicis, és que tenen una gran implicació del pacient, al qual fa ser autosuficient entenent si el moviment que està realitzant és l’adequat i oferint estratègies per a corregir-lo millorant d’aquesta manera la tècnica esportiva, la força, l’agilitat, la velocitat i reduint el risc de lesions generades per les compensacions del cos.

Una respuesta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *